23 Kaikorai Valley Road, Kaikorai 9010

Beds: 3 Baths: 1 Parking: 1
Beds: 3Baths: 1Parking: 1

157A MacAndrew Road, South Dunedin 9012

Beds: 2 Baths: 1 Parking: 1
Beds: 2Baths: 1Parking: 1

32A Hall Road, Sawyers Bay 9022

Beds: 2 Baths: 1 Parking: 1
Beds: 2Baths: 1Parking: 1

124 District Road, Palmerston 9430

Beds: 2 Baths: 1 Parking: 1
Beds: 2Baths: 1Parking: 1

79 Chaucer Street, Milton 9220

Beds: 3 Baths: 1 Parking: 1
Beds: 3Baths: 1Parking: 1

37 Bryant Street, Kenmure 9011

Beds: 3 Baths: 1 Parking: 1
Beds: 3Baths: 1Parking: 1

8 Keinan Avenue, Milton 9220

Beds: 3 Baths: 1 Parking: 2
Beds: 3Baths: 1Parking: 2

13A Normanby Street, St Kilda 9012

Beds: 2 Baths: 1 Parking: 1
Beds: 2Baths: 1Parking: 1

27 Glenross Street, Glenross 9011

Beds: 4 Baths: 2 Parking: 1
Beds: 4Baths: 2Parking: 1